Saturday, 18 July 2015
05 August 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پناه‌جویان ایرانی’

«حمله به پناه‌جویان ایرانی در مرز سلماس»

October 26th, 2013

«۶۴ روز انتظار، این‌جا آنکارا»

August 24th, 2013

«وخامت حال متحصنین در چهارمین روز اعتصاب غذا»

August 20th, 2013

«درخواست پناهندگی ملی‌پوش جودوی ایران از آلمان»

February 1st, 2013

«بازداشت یک پناه‌جو در آنکارا»

January 27th, 2013

«تجمع اعتراضی پناه‌جویان ایرانی سوئد علیه جمهوری اسلامی»

October 23rd, 2012

«تشویش‌های یک پناه‌جو در مالزی»

December 12th, 2011

«یک قایق تازه با ۵۷ پناه‌جو به استرالیا رسید»

October 31st, 2011

«سلامت پناه‌جویان برای سازمان ملل اهمیت ندارد»

May 28th, 2011

«محاکمه دو پناه‌جوی ایرانی در استرالیا»

May 25th, 2011

«ویدئو/زندگی پناه‌جویان ایرانی در سوئد»

May 19th, 2011

«اخراج پناه‌جویان ایرانی، افغانی و پاکستانی از استرالیا»

May 18th, 2011

«شان و منزلت انسان‌ها در سوئد سقوط کرده است»

May 14th, 2011

«گالری/اعتصاب غذای گروهی از پناه‌جوبان ایرانی در سوئد»

May 7th, 2011

«پیوستن دو پناه‌جوی دیگر به جمع اعتصاب غذا‌کنندگان سوئد»

May 5th, 2011

«ویدئو/۱۹ روز اعتصاب غذا در لندن»

April 25th, 2011

«برزخی به‌نام پناه‌جویی در ترکیه»

March 29th, 2011

«گالری/پناه‌جویان ایرانی در دل سیاهی جور شراره سوری عشق افروختند»

March 18th, 2011

«ویدئو/اعتراض در تورنتو به وضعیت پناه‌جویان ایرانی در اربیل»

February 4th, 2011

«گالری/وضعیت اعتصاب کننده‌ها و ویزیت پزشک بدون مرز از آن‌ها»

October 1st, 2010