Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پیش‌نویس’

«مصر و شکاف‌هایی که عمیق‌تر می‌شوند»

December 24th, 2012

«آغاز مرحله دوم رای‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر»

December 22nd, 2012

«تحریم پیش‌نویس قانون اساسی مصر از سوی قضات»

December 3rd, 2012

«تعلیق عضویت سوریه در سازمان هم‌کاری اسلامی»

August 14th, 2012

«طرح پیشنهاد تحریم سوریه در شورای امنیت سازمان ملل»

July 12th, 2012

«ارایه پیش‌نویس اعزام ۳۰۰ ناظر به سوریه برای رای‌گیری»

April 21st, 2012

«تعویق در رای‌گیری برسر قطع‌نامه‌ای علیه سوریه»

April 14th, 2012

«ارایه یک پیش‌نویس دیگر علیه سوریه از سوی عربستان»

February 12th, 2012

«وتوشدن پیش‌نویس قطع‌نامه علیه سوریه توسط روسیه و چین»

February 5th, 2012

«عدم توافق برای تصویب یک قطع‌نامه علیه سوریه»

February 3rd, 2012

«شکست ارتش سوریه از مخالفان در برخی مناطق حمص‌»

February 1st, 2012

«هشدار بحرین و قطر به شهروندان خود در سوریه»

November 28th, 2011

«توافق بر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه»

November 27th, 2011

«پیش‌نویس قطع‌نامه سازمان ملل، اعلان جنگ به سوریه است»

November 22nd, 2011

«پیش‌نویس قطع‌نامه علیه طرح ترور سفیر عربستان»

November 17th, 2011

«قطع‌نامه علیه سوریه وتو شد»

October 5th, 2011

«تعدیل پیش‌نویس قطع‌نامه علیه سوریه»

September 28th, 2011

«تصویب پیش‌نویس طرح ممنوعیت روبنده برای زنان در ایتالیا»

August 3rd, 2011

«طرح قطع‌نامه‌ای علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل»

June 9th, 2011

«همه‌پرسی موارد اصلاحی قانون اساسی مصر»

February 27th, 2011

«‌ارایه‌ پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب به مجلس»

June 2nd, 2010

«پیش‌نویس چهارمین قطع‌نامه تحریمی شورای امنیت»

May 19th, 2010