Saturday, 18 July 2015
28 October 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘کودکان’

«حدود ۲۰۰ کودک همراه مادرانشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند»

May 5th, 2015

«تنبیه معلم، پایانی بر صحبت دانش‌آموز»

March 3rd, 2015

«دستگیری صدها پدر و مادر در پاکستان به خاطر ممانعت از واکسن فلج اطفال»

March 3rd, 2015

«کارتون / وقتی فرشته مرگ هم برای کودکان عزادار شد»

August 9th, 2014

«گالری/ ونگن در سرزمین عجایب»

November 1st, 2013

«ازدواج کودکان»

October 23rd, 2013

«فقر در کودکی و مصرف مواد مخدر»

August 5th, 2013

«تو در امانی»

July 20th, 2013

«در تروکادرو»

June 22nd, 2013

«دوران عجیب»

May 11th, 2013

«فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه»

April 7th, 2013

«پدر و مادر ملی، هدیه جعبه جادویی به شما»

March 26th, 2013

«قصه‌ی پر غصه»

February 16th, 2013

«سخاوتمندانه‌تر بنگریم»

January 13th, 2013

«کمک به دانش آموزان تهی‌دست با داروی انرژی زا»

October 16th, 2012

«وقتی که بچه بودم»

September 20th, 2012

«تولید شاخصه‌های تاریخ‌مند»

September 6th, 2012

«در ابعاد کوچک انسانی»

June 7th, 2012

«۸۰ درصد کودکان ایرانی، محروم از آموزش‌های مهدکودک»

April 18th, 2012

«ویدئو / نخوابیدن از ترس جان»

March 10th, 2012

«کابوس شاپرک‌ها»

February 28th, 2012

«روز جهانی بهداشت روانی»

October 7th, 2011

«سفر به نقطه‌ای نامعلوم»

September 18th, 2011

«مرهمی باید»

July 30th, 2011

«وضعیت وخیم کودکان در اردوگاه‌های پناه‌جویان آسترالیا»

May 30th, 2011