Saturday, 18 July 2015
18 October 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘کوفی عنان’

«اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه»

August 18th, 2012

«جای‌گزینی اخضر ابراهیمی با کوفی عنان»

August 11th, 2012

«کوفی عنان ماموریت خود را در سوریه تمدید نخواهد کرد»

August 3rd, 2012

«تکذیب حمله مخالفان به پایتخت از سوی دولت سوریه»

July 18th, 2012

«دیدار عنان از مسکو در پی تشدید بحران سوریه»

July 16th, 2012

«حکومت سوریه تعهداتش را نقض کرده است»

July 14th, 2012

«ورود کوفی عنان به تهران»

July 10th, 2012

«ورود کوفی عنان به دمشق برای مذاکره با اسد»

July 9th, 2012

«نشست ژنو جهت تمسخر مردم سوریه بود»

July 2nd, 2012

«توافق برسر تشکیل دولت آشتی ملی در سوریه»

July 1st, 2012

«برگزاری نشست ژنو در مورد بحران سوریه بدون ایران»

June 28th, 2012

«ایران باید به حل بحران سوریه کمک کند»

June 23rd, 2012

«ترک آتش‌بس از سوی مخالفان مسلح در سوریه»

June 5th, 2012

«کشورهای خارجی با تروریست‌های سوری ارتباط دارند»

June 3rd, 2012

«سوریه در نقطه بی‌بازگشت قرار دارد»

May 30th, 2012

«دیدار کوفی عنان با رییس جمهوری سوریه»

May 29th, 2012

«این‌بار گفت‌وگو با بشار اسد صریح و جدی است»

May 28th, 2012

«عدم موافقت سوریه با سفر نماینده سازمان ملل»

May 12th, 2012

«احتمال بروز جنگ داخلی در سوریه»

May 9th, 2012

«ورود نخستین گروه از ناظران سازمان ملل به دمشق»

April 16th, 2012

«تجمع خانواده‌های ایرانیان ربوده شده در سوریه»

April 11th, 2012

«ایران بخشی از راه‌حل بحران سوریه»

April 11th, 2012

«ورود فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به تهران»

April 11th, 2012

«انتخاب گزینه نظامی در صورت عدم رسیدگی به سوریه»

April 2nd, 2012

«سفر کوفی‌عنان به ایران برای حل بحران سوریه»

March 29th, 2012